”Den gode produktidé med konkurrencekraft og som kunderne er glade for og villige til at betale for, skal vækstes via effektiv markedsføring”.

Niels Klagenberg

Niels er teknologinørd, der har arbejdet med produkt- og markedsudvikling inden for elektronik- og softwareprodukter i mere end 40 år. Niels arbejder både som direktør, bestyrelsesmedlem og iværksætter/investor i SMV teknologiselskaber med eksport af elektronikprodukter.

Niels har brancheerfaring inden for: Industri, telekommunikation, udvikling af produkter og softwareløsninger til BtB markeder.

Blandt personlige styrker skal fremhæves Niels’ særlige evne til at sammensætte succesfulde teams samt hans målrettethed og evne til at gennemføre store og små projekter. ”En godt gennemført strategi er mere værd end en super strategi, som forbliver i skrivebordsskuffen”.

Fritiden tilbringes gerne med familien i sommerhus eller i de fem boliger, som ejes på 21-5 delebasis i Sydeuropa. Fotografering af Wild-Life i særligt Afrika med efterfølgende Adobe Lightroom nørderi hører også til fritidssyslerne.

  • GN Store Nord selskabet ELMI; udviklingschef i 5 år for fornyet produktprogram
  • ISS Clorius/Electronics vicedirektør; produktudvikling i 5 år med fokus på nye produkter for energioptimering
  • IDC-Danmark Computer Technic CEO; branche EDB-løsninger flyttet til en åben platform, børsnoteringen flyttet til Fondsbørsens hovedbørs
  • Iværksætter af elektronikselskabet Crysberg A/S; CEO med ideudvikling, produktudvikling og salg af produkter for smart vandingsstyring. Vækst fra 0 til 80 MDKK – solgt 2016 til svenske Indutrade AB
  • Bestyrelsesmedlem i diverse familieejede selskaber, pt i bestyrelsen for Dansk Eksport Forening 
  • Iværksætteri, produktudvikling og salg af produkter med høj dækningsgrad, etablering af succesrige udviklings- og salgsteams samt generel ledelse 
  • Erfaring med eksport og global BtB inden for industrielle produkter særligt til USA
  • Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby
  • Diverse efteruddannelser inden for teknologi og ledelse