Hvor kan
CRESCITA PARTNERS
skabe mest værdi ?

I situationer, hvor en ændret eller
ny (strategisk) agenda er efterspurgt

Generationsskifte

Når den dag kommer, hvor en virksomhed skal overdrages til næste generation eller en ny ejer i et succesrigt forløb med en afslutning, der bå­de glæder familien og styrker virksomheden hjælper vi med en struktureret plan fra A-Z og en positiv proces.

Strategisk agenda/plan

Supplere kompetencer
– Bestyrelse
– Organisation

Afklare rolle familie

Fokus tiltag
– Vækst
– Ressourcer
– Indtjening/Likviditet

Ny Kapital
– Drift/Investering
– Ejerskab

Revitalisere virksomheden

I en virksomheds livscyklus kan det ske, at der bliver brug for en revitalisering. Her bidrager vi med viden, indsigt, energi og muligheden for ny kapital, der kan skabe det nødvendige boost til at løfte virksomheden ind i en ny epoke.

Strategisk position

Virksomhedens DNA
– Kultur/Kommerciel
– Analytisk indsigt

Supplere kompetencer
– Bestyrelse
– Organisation

Attraktiv vækst

Digitalisering

Ny kapital
– Drift/Investering
– Ejerskab

Skalere/
internationalisere

Uanset om tiden er inde til at skalere virksomheden produkt- og teknologimæssigt, til større ordre eller erobre nye udenlandske markeder, hjælper vi med at afdække muligheder og faldgruber med international viden, netværk, erfaring og mulighed for kapital.

Strategiske optioner
– Business case
– Kompetencer
– Risiko

Internationale markeder

Partnerskaber/Netværk

Supplere kompetencer
– Bestyrelse
– Organisation

Ny Kapital
– Drift/Investering
– Ejerskab

Konsolidere/
exit

Hvis ”svaret” og vejen frem er at konsolidere virksomheden eller at gennemføre en exit­strategi, så har vi de værktøjer, erfaring og viden, der sikrer ejeren, bestyrelsen, og ledelsen, at de træffer et kvalificeret valg baseret på indsigt og overblik.

Strategiske optioner
– Muligheder/Trusler

Vurdere Rationale
– Marked
– Omkostninger
– Aktiver

Partnerskaber/Netværk

Supplere kompetencer
– Bestyrelse
– Organisation

Ny Kapital
– Investering
– Ejerskab